27 Şubat 2018 Salı

Biz Türkler - İlkay Coşkun

Biz Türkler

eyerleri berkitilen atların
dağ yollarında rahvanız

acılar kaç odalı
kaç oda da biz varız

kızıl elmamız bizim dağlardır

bilmezler ki
savaşları hep atlar kazanır
bunu hızlı koşanlar anlar
İlkay Coşkun 

19 Şubat 2018 Pazartesi

Deodorantlı Beyler ve Bayanlar - Aşkın (e) Hali, Sayı 49 - İlkay Coşkun

Deodorantlı Beyler ve Bayanlar

dünya hali işte
afilli son moda çarli papyonlar
takım elbiseler jilet gibi o biçim
ağdalı, permalı yerine göre mavi boyalı 
uçuk kaçık gözetmenler sırasınca

atmosfer nefes darlığı çekerken 
deodorantlı beyler ve 
bayanlar hiç çekilmiyor
birde üstüne delindi zaten ozon 
deyip geçenler

tohum olamayan domatesler  
soysuz fasulyeler pişer tencerede
kimin umurunda
ekşimeyen yoğurt hikmet değilse
bütün suç İsrail’de midir?

ah bu kurallar ah
gelişi güzel üst baş aramalar
olası d vitamini eksikliği
başa bela kolesterol 
gizli şekere, asabi tansiyona ne demeli

sigara içilen caddelerden
sağlıklı nesiller geçsin isteniyor
bu yüzden kaç çocuk umutsuz doğuyor
bir o kadar da can veriliyor acıyla

güzellerin yüzleri eskimiyor mu?
küfür ne geziyor kızların ağızlarında
küpeli, damla sakızlı erkekler mi bizim? 
dövme üzerine dövme
tanınmıyor yüzleri
yine de haklarını yemeyelim
vatan ve bayrak diyenleri de var elbet

şikayet besbelli baş ağrıtan
kırk yaş üstü sendromu belli ki
mevzular bu kadar derinken
yapayından serzenişler 
gündemi meşgul edişler..

İlkay Coşkun
19.08.2017

Aşkın (e) Hali Dergisi
Sayı 49, Ocak Şubat Mart 2018

3 Şubat 2018 Cumartesi

Külliye Edebiyat Dergisi, Sayı 13 / Şubat-2018 - İlkay Coşkun

Külliye Mecmuası, Sayı 13 / Şubat-2018 - İlkay Coşkun


Teknoloji ve iletişimde gelişim mi değişim mi?
 
Teknolojinin ve iletişim argümanlarının gidiş istikameti çok önemlidir. İnsanları robotlaştıran, bizleri dünyanın diğer ucunda ki insanlarla buluşturup, ailemizden, kapı komşumuzdan uzaklaştıran değişim elbette başlı başına yanlıştır, zararlıdır.

Nereye kadar teknoloji? Bu noktada sorulabilecek en doğru soru elbette. Teknolojinin olumsuz yanlarını düşündüğümüzde, değişimin yavaşlaması hatta bir noktada durması gerekmiyor mu sizce? Teknolojik gelişmeler birçok güzellikleri ve kolaylıkları insanlığa sunsa da beraberinde birçok sorunu taşıyor olması insan için bir nevi handikap. Teknolojik metayı elinde tutup oyuncak gibi oynayan insanoğlu gelişmeden çok teknolojinin bağımlısı olması ardından anti sosyal yapıya bürünmesi çağın en büyük sorunu olarak karşımızda. Bu hal ister istemez yozlaşmayı da beraberinde getirmektedir.

 Hayatta hep kâr-zarar, bir başka ifadeyle getiri-götürü hesapları yapılır ya hep. İnsanlığa zarar verebilecek her türlü oluşumu mümkün mertebe engellemek ve olumsuzlukları minimize etmek gerekiyor. İnsanları kendilerine mahkûm etmeye çalışan teknolojik oyunların karşısına güçlü alternatifler sunmak kaçınılmaz artık. Yapay zekâ robotların ve savaş araçlarının üretimine şimdiden kısıtlamalar getirilmesi, durumun ciddiyetini insanlığın önüne konulması açısından önem arz ediyor.  
 
Bir nevi teknolojinin zararlı yönlerini savaş kabul edip, savaşma mantığında zorlayıcı mücadelelere girilmesi gerekmektedir. Hayata bakış açımızı değiştirebilmeyi önceleyebilmeliyiz. Ölüm olgusu üzerinden, dünyanın öyle veya böyle geçiciliği üzerinden,  dinimizin kuralları ve öğretileri üzerinden geleneklerimizin, tarihimizin, mazimizin bize sunduğu hasletleri üzerinden gardımızı almalıyız.

Teknolojinin birçok faydalarından yararlanan biri olarak yeniliklere mukavemet yapmak, teknolojik yeniliklere topyekûn düşmanlık beslemek değildir niyetim. Hani hep anlatılır Osmanlıya matbaanın çok geç girdiği ve bu manada geride kalmanın payı olduğu söylene gelir hep. Şuan aklıma gelen başka bir örnek; Hazarfen Ahmet Çelebi’nin uçuş serüveni ve gösterilen mukavemeti bilmeyenimiz yoktur. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Teknolojiyi daha çok gelişmeye yönlendirmek işimiz elbet ama dönüşüm ve değişmenin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalacağımız gerçeğini de kabullenmemiz gerekiyor.
Çağın hastalığı olan globalleşme ile tek tip insan modeline gidiş, sunulan her şeyi kabulleniş daha geniş anlamda modern köleliği beraberinde getiriyor. Bunun içinde kullanılan en önemli araç teknoloji ve iletişim maalesef. Madalyonun diğer yüzünde ise insanın mutluluğunu, sağlığını, iyi yaşamasını sağlama yönünde teknolojiden sonuna kadar faydalanılması gerekliliği var. İleri teknolojide üretilen, insan sağlığı alanında kullanılan bir cihazı hangi akıl reddedebilir ki? Ağır işçilik sonrasındaki insan ölümlerini ortadan kaldıran ileri teknolojik makinelerini kim reddede bilir ki? Diğer taraftansa ileri teknolojide üretilen bir silaha kim iyi gözle bakabilir ki? Burada daha çok amaç önemlidir. Biz mi teknolojiye hâkimiz yoksa teknoloji mi bize hakim? Bu ayırımı iyi yapmamız gerekiyor velhasıl.
Dünya üzerindeki siyasi dengelerin teknolojik gelişmelerin nasıl kullanıldığı ne şekilde kullanıldığı noktası daha çok belirleyici unsur olarak gözüküyor.  Ülke olarak, Müslümanlar olarak teknolojik gelişmelerin alt yapılarını sağlam oluşturmalıyız. Günümüzde teknolojik gelişmelerle iç içe yaşayan gençlerimizi de teknolojinin olumsuz etkilerden nasıl korumalıyız/ı düşünmeliyiz her şeyden önce.
Kötüyü örnek göstermek hiç doğru değil ama bizlere zarar veren yabancı güçlü bir bilgisayar korsanı (hacker) ekibi varsa bizimde olması gereklidir diye düşünmek yanlış olmasa gerek. En azından saldırıları engellemek adına. Teknolojik silahlara karşı duruş sergilenmeli ama düşmandan daha iyi silahı yapma erkini taşımalıyız bu zamanda. Ne acıdır ki bu silahlar hem caydırıcılık rolü üstlenmekte hem de dünya üzerindeki dengeleri belirlemektedir artık.
Gelişim, geçmişiyle mevcut kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle, tarihiyle ilerlemeyi sağladığı noktada arzu edilen olgu olur. Uzun sözün kısası günümüz teknolojik gelişmelerinden sonuna kadar faydalanmak, zararlarından uzaklaşmak en akıllı iş olsa gerek.
Şair ve Yazar Gülten Akın’ın şiirinde; “Ah kimsenin vakti yok/ durup ince şeyleri anlamaya” mısrasında dediği gibi biz insanoğlu her adımımızda ‘akıl etme’ hasletimizi yitirmediğimiz müddetçe var olacağız.


İlkay Coşkun
Külliye Edebiyat Dergisi
Sayı 13, Şubat 2018

17 Aralık 2017 Pazar

Selim Tunçbilek ile Edebiyat Haberleri için söyleştik - İlkay Coşkun / Aralık 2017

Yazar Şair Romancı Yayıncı ve Şiir Vakti Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Selim Tunçbilek ile söyleşi
 
Edebiyat dünyasının bazı alanlardaki daralmaları, küçülmeleri akabinde daha az okunmayı hangi nedenlere bağlıyorsunuz?
Edebiyat dünyasının unsurlarını dergiler çerçevesinde bakacak olursak dergi okurlarının azaldığı bir gerçektir. Edebiyat dünyasının okur bağlamında küçüldüğü doğru mudur onu bilemiyorum. Bu tespite ancak edebiyat dergileri düzleminde katılabilirim. Onu da şöyle bir gerekçelendirmeyle düşünebilirim; 1980 öncesi Kayseri’de çıkan bir edebiyat dergisi altı bin satabiliyordu. Şimdilerde ise beş on derginin  Türkiye satışı  ancak bu rakama belki erişebilir. Dolayısıyla edebiyat dergilerinin okurlarının gittikçe azaldığı, kapanan dergilerin sayısına ve gerekçelerine baktığımızda da inkar edilmez bir gerçek. Bu konuya ilişkin pek çok etkiden söz edilebilir. Okumadan yazan bir toplum olduğumuzu doğrulayan pek çok veri elde edebilirsiniz dergilerden. Yazarlar çalışmalarının yayınlandığı dergileri bile okuma nezaketinden yoksunlar. Yazarın kendisinin de yazdığı bir dergiyi okuma ihtiyacı yoksa okurun neden olsun? Kaldı ki pek çok edebiyat dergileri daha önce söylenmiş düşüncelere yeni olarak neler ekleyebiliyorlar ki okurun ilgisini çekmemiş olsunlar. Yeni söz söyleyen her dergi kısmen de olsa gerekli alakayı bence buluyor. Genç kuşak öncülüğünde çıkan dergilerin gayretleri dikkat çekse de bu durum dergilere yönelik olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yetmiyor. Yeterince düşünce üretemediğimizin burada çok büyük bir payı var. İnsanlar yeterince düşünmüş ve fikretmiş olsalardı ilahi ikaza gerek olur muydu? 
 
Gerek kitaplar, gerek dergiler gerekse de hayatın geneline yayılan popülerlik, medyatik olma hali, tüketim anlayışlarının bir etkisi midir sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Güncelin peşinden gitme her dönemde olagelmiştir. Soylu yazarların böyle bir davranış içinde olmadıkları küçük bir dikkatle görülecektir. Asrımız her şeyi tüketildiği oranda değerli gören bir anlayışla kendini tarihe konumlandıracağını peşinen kabul etmiş gibi gözüküyor. Bunda egemen kültürlerin ve toplumların ilkeleri ile hareket eden insan yığınının payı da inkar edilemez. Baskın kültürel dokuya sahip olmak her zaman haklı ve doğru olmak anlamı taşımaz. Bu çerçevede dünyanın beşten büyük olduğu inkar edilemez bir gerçek. Egemen kültürler ekseninden bakınca geçmişte bu büyüklüğü tolere edebiliyor ve ediyormuş görünüyorlardı. Lakin şimdi minarenin kılıfa sığmadığı apaçık ortada. Dolayısıyla toplumlar ve toplumların öncü aydınları kendilerini konumlandırırken, değişmez doğruların ve insanlık erdemlerinin ortak merkezine yani aydınlık bir yöne konumlandırmalılar. Değilse hayatın karanlık taraflarının varlığı gelecek için çok da anlamlı olmayacak. Bize düşen insanlıkla birlikle aydınlık ufuklara doğru yürümektir. Eskimez, pörsümez yeninin sürekli sözcüsü olmaktır. Dönemlerinde çok popüler sözüm ona büyük büyük yazarların pek çoğunun zaman içerisinde hiç hatırlanmadığını bilmek gerekir. Zamana dirençli ve gelecek zamanlara söz söyleyebilen yazarlar kalıcı olabilmektedir. Toplumsal problemlere eğilirken insani ve vicdani olanı gözardı ederek kalıcı bir etki oluşacağından söz etmek mümkün değildir. Şöhret peşinde olmak, insan olmaya epeyce uzak bir mesafede duruyor. Yazar ve düşünce adamları insan ömrünün şerefle tamamlanması gerekli bir görev olduğu gerçeğinde asla uzaklaşmamalılar. Zira yazdıkları kadar hayatları da aynı  öneme sahiptir. Yazar, şair popülerlik uğruna kendini tüketmemelidir. Geleceği tüketmek yazar, şair ve aydın olmak ilişkilendirilecek bir durum değildir. Yazar, şair, aydın olmak geleceğe de bir şeyler bırakabilmektir.

Ülkemizde yaşanan bir aydın sorunsalı var mı sizce? Aydın ile toplum arasındaki kopukluk daima söylene gelir. Bu ikisi arasındaki iletişim eksikliğini nasıl tamir edebiliriz?
 
Bizim toplumumuzda aydın problemi her zaman var olmuştur. Her dönem için bunu söylemek mümkündür. Dilin arkaik dönemlerinden başlayarak bu güne kadar gelen kaynaklarına baktığımız vakit bu sancının süreklilik arz eden bir sancı ve sıkıntı olduğu görülür. Orhun anıtlarındaki ikazlar kim için yapılmıştır? Yalnız şunu unutmamak lazımdır ki dinamik toplumlarda her zaman için yaşanan şimdi ile geleceğin inşası problemli olmuştur. Bu her toplum için kaçınılmaz bir durum olduğu gibi bizim içinde böyledir. Türkçe ve dolayısıyla Türk düşüncesi çok farklı medeniyetlerle tarihin her devrinde iç içe ve ciddi etkileşim içinde olmuştur. Bunun getirdiği çatışma ve dinamizmi de hesaba katmak lazımdır. Halkımız dilimizin ve düşüncemizin medeniyet izlerini iyi sürmekte, güncel olanın önümüze koyduğu keskinlikleri törpüleyecek zihni olgunlukları gösterebilmektedir. Aydınlar ise mevcut durumla tarihi gelenek arasındaki uçurumun içinde kaybolmuş gibi gözükmekte. Bu uçurum arasından yeterli üretkenliği gösterememektedir. Her şeye rağmen zihin dünyamız kendi olgunluğuna doğru yol almaya devam etmektedir. Sevindirici olan budur. Dünle kıyasladığımız vakit şunu ifade edebilirim ki 17.yy üç kıtada olmak belki yeterliydi ama 21.yy dünyanın her noktasında olmak gerekli hale gelmiştir. Üzülerek ifade edelim ki bu gerçeği halkımız aydınlarından önce kavramıştır. Dolayısıyla bu çağda artık Türkçeyi ve Türkleri dışlayarak insanlık problemlerine çözüm üretebilmek neredeyse mümkün değildir.  Bu egemen kültürlere karşı halkımızın ileri sürdüğü  önemli bir duruştur.  15 Temmuz bu gelişim ve değişim sürecinin bir sonucudur. O nedenle aydınlar evlerinde pineklerken halk sokaktaydı. 
 
Merhum Neşet Ertaş’ın hayata ve insanlara bakışında ki felsefi duruşu, Üstad Nuri Pakdil’in söylemi olan  -Klas Duruş - gibi duruşları gençler edebiyat alanında nasıl oluşturabilirler?
 
Her şeyden önce bu söyledikleriniz hayatın bize kattığı ve aktardığı dinamikler ve değerlerdir. Şimdi bunca üniversitemiz var her birinde onlarca akademisyen var. Bütün bu bilgi ve birikimi birleştirin kendi kulvarında bir Neşet Ertaş bir Aşık Veysel çıkaramamaktalar. O kıymetleri ortaya çıkaran şey sosyolojik şartlardır. Bunu göz ardı etmemek lazım. Gelenek burada başlıbaşına ciddi önem arzediyor. Binlerce yıllık bir birikimin sonucu gelen değerler bunlar. Şimdi şunu unutmamak lazımdır. Bizler 20 yy genleriyle oynanmış bir milletiz. 20. yy boyunca sağ ve sağlam kalabilmiş genlerimizden yeniden dirilerek 21.yy da insanlık için ümitler çoğaltmaya devam edeceğiz. O nedenle günümüzde bize göre yirmi tane halk türküsünü hikayeleriyle birlikte bilen insan münevver sayılmaktadır. Folklor şiire düşmandır sözü sağlam genlere kezzap dökme işidir. Bizim metinlerimizde metinler arası ne denli derinlikli ve tarihi olursa gücü ve etkisi o denli sağlam ve sağlıklı zeminde yol alır. Ancak o vakit Türk diliyle oluşturulmuş bir düşünce biçiminden söz edilebilir. Bu da hem batıyı ve kendi birikimlerimizi iyi bilip sindirmekten geçer. O nedenle Neşet Ertaş hikmetli bir duruş, Nuri Pakdil soylu bir söyleyiş ortaya koyabilmiştir. Onlar bizim diri ve sağlam kalmış genlerimizdir.
 
15 Temmuz’u yaşadık maalesef. Milletimizi daha iyi tanımamız noktasında şifreler verdi güven de verdi bizlere. Milletimizin milli şuurunu görme imkânımız oldu o süreçte. Milletimizin, ortak payda da buluşma noktasında herhangi bir problemi olmadığı görüldü. Gerek Hayal Bilgisi Dergisi gerekse de Şiir Vakti Dergisi 15 Temmuz’u sayfalarında ele aldı. Şair, yazar ve edebiyat dergileri çevrelerinde 15 Temmuz ve sonrası nasıl okundu sizce?
 
15 Temmuz hadisesi halkın ve aydınların durumunu izah açısından müthiş bir vaka. Halk güzelden, yenilikten, değişimden, hikmetli olandan yana tavır almıştır. Halk güzelin örselenmesini, incinmesini istememiştir. Aydınlar veya okumuşlar ise kendi kamplarından meseleye bakarak ciddi bir körlük icra etmişlerdir.  Halk dünyadaki değişimi ve dönüşümü görmüş ve 21.yy yaşayan diri bir toplum olma idealini ortaya koymuştur. Halkın arasından bir kamplaşmanın olmadığının en iyi fotoğrafıdır 15 Temmuz. Aydınlar ise yayınladıkları bildirilerle, duruşlarıyla kaostan yana, terörden yana bir tavır takınmışlardır. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir münevver kitleden söz edemezsiniz. Bu çerçeveden bakınca 15 Temmuz halkın dışındaki kitle için pozisyon çizme ve durum kurtarma günlüğü haline getirilmeye çalışılmıştır. Halkımız büyük bir destan yazmış fakat her yazdığı tarihi destanlar sonrası kendi kibiri içinde bir şeyler mırıldanan okumuşların zavallılığına tenezzül etmemiştir. Dergiler düzleminde de görünen budur. Sahte kahramanlar en ön safta şişkin egolarının tatminine devam etmekteler.  Halk kahramanlığını anlatırken hicap duymakta, dışındakiler ise  sosyolojik gerçeklikten kopuk durumlarına madalya beklemekteler. Çoğuda darbeci olduklarını böyle unutturacaklarını sanmakta. Zavallılar çok trajik durumdalar. Oğuzda er tükenmemiştir bunu onlarda, bütün âlemde  15 Temmuzda gördüler.
 
Darbelere karşı duruşunuzu yazılarınızda ve şiirlerinizde çokça işlediniz. Darbeler ve şiir dosyasını, Şiir Vakti Dergisinin 2012 yılı sayısında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimini dosya konusu yapsanız, daha çok hangi noktalarına değinirsiniz?
Öncelikle bu dikkatiniz için teşekkür ederim. Evet biz 2012 yılında darbeler ve şiir dosyası yaptık. Zira millet darbelerden bizim gibi çok çekti. Her şeyden önce 15 Temmuz bir destan. Bu destanı layıkıyla  anlatabileceğimi sanmıyorum. Ömer Halisdemir hadisesi başlıbaşına bir kahramanlık. Kendime çok sordum ben ne yapardım diye. Her seferinde onun kadar yürekli olmayı diledim. Hayatımız bu çizgide ortada. 12 Eylül cuntasına nasıl direndiğimizi 13. Gün’le alem biliyor. Bilenlere selam olsun.  15 Temmuz günü TYB Kayseri şubesi olarak ilk biz çıktık sokağa. Gazeteci de olan bir yönetim kurulu üyemiz benim  “demokrasiye sahip çıkalım” mesajımla darbeden haberdar olduğunu söyledi. O mesajı attığım zaman henüz darbe olup olmadığı bilinmiyordu. Kalkışma denilmişti o kadar. Darbeleri yaşadığımız için çokta sabırlı olamadık. Sokağa çıktık. Darbecilerin ikazlarına haykırarak tepki verdik. Bir Ömer Halisdemir olamasak ta şükür bunları yapabildik. Şiir Vakti Dergimizde biz darbeler ve şiir konusunu işlerken darbelerin artık tarihe karıştığı gerçeğini düşünerek hazırlamıştık o sayıyı. Yanılmışız. Su uyur düşman uyumazmış. Bu sözü atalarımız boşuna kulağımıza küpe yapmamışlar. Sanırım o vakti anlatan Ömer Halisdemir'in ağzından yazdığım şu dizeleri hatırlamak gerekli; çirkin terziler dikiyor / ülkemin kanatlarını/ temmuz’da Ankara’da kar var/ Çanakkale’den haber/ mürtet meydanında kefen biçiyor terziler/ bense bin yıllık aşkımı / işliyorum tesbih tanelerine / Anadolu bayrak/ sarıyorum sırtıma/ Gölbaşı’nda ilk kurşun / olacak iş mi ana / ihanet nasılda derin / abdest al kıyama dur/ çirkin terzileri bekler/ temmuzda Ankara’da kar var/ Çanakkale’den haber / toprak suya doymasa ne olur / bana kucak açmış vatan var
Herhalde ihanetin derinliğini görürdüm. Toplumun en dikkat ettiği nokta orası zira.
15 Temmuz darbe kalkışması, Suriye de yaşanan sıkıntıları içine katarak sormak istiyorum. Ortadoğu bölgesinde ki Müslüman halkların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Son zamanlarda yaşananlar hangi yanlışların neticesi olabilir?
Yanlışlar saymakla bitmez. Fakat sorduğunuz bağlamda genç insan dinamizmini nasıl emperyalizmin faydalanabileceği, ciddi enerjiye dönüştürdüğümüz yanlışını örneklemek isterim. Ülkemizdeki hangi siyasi katmanı ele alırsanız alın ve ismine ne derseniz deyin, devletin ele geçirilmesi gerektiği gerçeğinden hareket ettiklerini görürüz. Belli bir siyasal görüş devleti emperyalistlerden kurtarmak, devletin millileştirilmesi için ele geçirilmesinin şart olduğunu düşünürken, başka bir grup sömürgecilerden devleti temizleyip adil ve hakça bir düzen kurmak için devleti ele geçirmekten söz açar. Başka bir grup ise kafirlerin elinden devleti kurtarmak, halkı imana çağırmak için bunu şart görür. Oysa gerçekte devlet böyle midir? Oysa Türkiye Cumhuriyeti devleti en güçsüz olduğu zamanlarda bile milletin çıkarlarını birinci görev kabul etmiştir. Bunu bir kaç örnekle açmak gerekli. Bilindiği gibi devletimiz birinci cihan harbi sonrasında kuruldu. Bu günkü rahatsızlıklarımızın temelinde o paylaşımın tamamlanmamış olması yatmaktadır. Ondan sonra dünyadaki en büyük deprem ikinci cihan harbidir. Bu savaş sonrası yeni bir durum ortaya çıktı. Galip devlet Rusya birinci cihan harbi paylaşımına ve düzenlemelerine karşı bizim üzerimizden tavır aldı. Boğazların kendisine açılmasını yoksa Kars ve Ardahan’ın kendisine verilmesini talep etti. Bu tehdit karşısında devletimiz tek başına kendini savunamayacağı varsayımı ile NATO şemsiyesi altına girerek bir savunma refleksi oluşturdu. Bunun karşısında ise Arap -İsrail savaşı karşısında tarihi misyonumuzdan ve medeniyet dairemizden ötürü bütün hükümetlerimiz çok büyük maddi bedeller ödememize rağmen Arapların yanında yer almasıyla Jonson mektubu denilen bir mektupla politikalarımızın değiştirilmesi istendi. Bu yeni durum karşısında devletimiz Avrupa Birliğine dahil olarak meselenin millet lehine çözümünü yönelik adım attı. Yeni bir siyasi cevap verdi. Kısacası tarihin en zayıf dönemlerinde bile devletimiz milletimizin çıkarlarından başka bir yol ve yöntem izlemedi. Fakat yukarıda saydığımız siyasal oluşumlar gerçek olmayan bir algıyla hareket ettiklerinden ötürü ne yazık ki kendi insan kaynağımız ve potansiyel gücümüz bizim yerimize emperyalist güçlerce kendi dinamizmleri için kullanılabilir hazır bir potansiyel olmuştur. 15 Temmuzda bunu kökten değiştirdik. Artık toplum kendi devlet sözcülerine itibar etmekte başka merkezlere kulak asmamaktadır.  Şu tarihi gerçeği görmemiz gereklidir. Söğüt’te huzur içinde oturabilmek için Bursa’nın fethi zaruri olmuştur. Bursa’da sükun içinde yaşamak içinde İstanbul zorunlu feth edilmiştir vs. Şırnak’ta, Silopi'de, Gaziantep’te huzur ve sükun içinde yaşayabilmek için Musul’a,  Suriye’ye müdahil olmak zorundasınız. Bu tarihi gerçekliği göremeyenler tarih sahnesinden silinirler. Halk bu gerçeği görüyor ve biliyor. Gerçeklikten koparak bir milletin veya devletin geleceğini sağlama almak mümkün değildir.
 
Bu arada Kayseri Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanlığı görevini sürdürüyorsunuz.  Bu tür birlikteliklerin şaire ve yazara katkısı nelerdir? Edebiyat anlamında Kayseri Şubesi olarak farkındalık yapacak projeleriniz var mı?
 
Şair ve yazara bu ve benzeri derneklerin veya birliklerin ciddi bir katkılarının olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Asıl olan yazarın ortaya koyduğu eserleridir. Bizi buraya bir takım mecburiyetler getirdi diyebiliriz. Her kitleyi ahlaklı olmaya zorlamak herkesin görevi. Hukuksuzluğa, yanlışlara rıza göstermek mizacımızda yok. Bu nedenle kendimizi kenara çekemedik. Mayınlı tarlada olmayı, ardımızdan gelen gençler için görev saydık. Saygın kurumlar oluşturulabilir mi diye birde burada kafa yoralım emek verelim istedik. Lakin çok zor. Sloganlarla düşünüyor ve yaşıyoruz. Herkes bir kurumda kendine iktidar alanı oluşturmaya bakıyor. Böyle yapmayın talkını kendinize verin salkım yutmayın diyoruz ama olmuyor. Peygamberimize Müslümanlık anlatmayı erdem sayan bir trajediye doğru ilerliyoruz. Yazar, şair olmadan önce nasıl kırmadan, dökmeden, insan olunur gösterelim istedik. umarım mahcup olmayız.
 
Şiirimizin geleceği ve toplumun şiirle arasındaki mesafeyi yakınlaştırma adına neler yapılabilir?
Toplumun değerleri ve özlemleri ile ilişkisi olan has şiirin toplumla arasında bir mesafe olduğunu iddia edemem.  Şiir toplumun önceliklerinde yeri olan konulara mesafeli durduğu için arada bir mesafe varmış hissi doğuyor. Toplumun önceliklerini estetik kıymetle damardan yakalayan şiiri toplum hafızasına da  hayatına da alıyor. Şiirin toplumun önceliklerine yakınlaşması elzem haldir. Türkçenin ses ve mana derinliğinden kopmamış has şiir okura şiir lezzeti sunmaya devam ediyor. Dilin iç ahenginden kopuk, çeviri tadında şiir kabul görmüyor. Yeni medeniyet dairesi içerisindeki yolculuğumuz henüz yeni. O manada Fuzuli, Baki, Karacaoğlan henüz oluşmadı. Onların yetişmesi için bu süreç hazırlık devresi. Şimdiki dergilerin her biri onların yetişmesi için çıkıyor ve çıkmalı.  

 Şiirimizi nerde görüyorsunuz?  Yeni soluklara, yeni şiir damarlarına, yeni şiir akımlarına ihtiyacı var diyebilir miyiz?

Şiir, dilin işlenmesinde önemli bir tür. Şiirimiz için elbette ki umudum var. Dilimiz dünyanın en eski yazı dillerinden biridir. Sekizinci yüzyıldan beri işlenerek güzelleşmiştir. Dünya medeniyetinin önemli belgelerinden biridir. İnsanın yaşadığı dizeler ortak dili konuşan insanlarca yaşatılacaktır. Şiirimizin tarihi seyrini bilmeden yeni söyleyişler ortaya koymak oldukça zordur. Yeni soluklara her alanda olduğu gibi şiirde de ihtiyaç vardır. Her alanda farklılıklarımızı çatışmaya dönüştürmeden zenginliğe çevirebilmeliyiz.  Medeni biçimde eleştirilerimizi ortaya koymalıyız. Semboller üzerinden konuşmak yerine fikri derinliklerimizi oluşturabilmeliyiz. Batı felsefesi ve aydınlanmasını bildiğimiz kadar kendi medeniyet dairemizi de iyi bilmeliyiz. Kendimizi düzeltmeden hiç kimseye tesir edemeyeceğimizi bilmeliyiz. Bu şiirimizin şimdisi içinde geçerlidir.
Şiir Vakti Dergisinde şiiri ve gençleri öncelediğinizi biliyorum. Derginizin üstlendiği görevi nasıl tanımlarsınız?  
Biz Şiir Vakti Dergisinde genç kuşakları ön plana alan bir yayın anlayışı ile çıkmayı ilke olarak benimsedik. Yazarlarımızda kendilerini buna göre konumlandırdılar. Genç kalemlere yer açtığımızı düşünüyorum. İlk bizde yazarak yazmaya devam eden pek çok arkadaşımız var. Şiir Vakti Dergisi kendi çapında bir dergi olmuştur. Ele aldığı konulara bakıldığı vakit toplumsal bir zemini ve karşılığı olduğu görülür. Toplumun duygularına ve sancılarına değindiğimizi umuyorum. Aylan bebeği kapak yaptığımızda insanlık dramının boyutunu ortaya koymaya çalıştık lakin sağır bir dünyanın olması bizim kusurumuz olamaz.  Sizin dikkatli olmanız herkesin dikkatli olduğu anlamı taşımaz.
Edebiyat dergileri içerisinde nasıl konumlandınız? Rakiplerinizin İktidar anlamındaki sinerjileri adil midir sizce? Kendi sinerjinizi yeterli buluyor musunuz?
Türkçe yazan herkesin yazdığı dergi olmak istedik. İdeolojik tutumların ürünleri belirlediği bir dergi olmak istemedik. Bir ideolojinin veya bir grubun sözcüsü olmaktan ziyade Türkçenin ve saf şiirin sözcüsü olmak arzusunu taşıdık. Birileri bizi içinden geçtiğimiz sosyolojik şartlar gereği bir yerlere çekmek istediler.  Bunlara güldük geçtik. Bizim ilk çıkmaya başladığımız dönemlerde dergicilikte neredeyse tekel durum vardı. Paralel örgüt her şeye hakimdi. Onlara boyun eğmediğimiz gibi açık tepkiler ortaya koyduk. Bu nedenle parasını verdiğimiz halde dağıtılmadık. Bize açıkça siz bizim dağıtabileceğimiz kriterlerde bir dergi değilsiniz dediler. Onlar porno dergi dağıttılar ama bizi dağıtmadılar. Bu durumu da yüzlerine karşı o dönemde söyledik. Bütün bunlar mazeret üretmek için değil ama bir gerçeğin dile getirilmesi nedeniyle söylüyoruz. Bizim enerjimizin yettiği yere kadar gittik lakin dergilerin okunmadığı bir zaman dilimine denk düştük. Devleti sömürmek ahlakımızda olmadığı için yayına ara verdik. Şimdilerde ise yalnızca kamu kurumlarına satılan dergiler var.  Bundan da hicap duymayanlar çoğunlukta. Biz azınlıkta kaldık.
Sosyal medyayı, sanal dünyayı, e dergi ve kitapları da göz önünde bulundurarak edebiyatımızın, dergilerimizin yol serüvenlerini nasıl yorumluyorsunuz?
Sosyal medyada yeterince yer aldık . Oradaki vaziyetin içinden çıkabilecek zamana sahip değildik. Sanal dünya korkunç bir çöplüğe dönüşüyordu elimizi ayağımızı çektik. sitelerimizi ortalık durulunca e-dergi ve e-kitap olarak devreye almayı planlıyoruz. Nitelikli sitelerle işbirliği yaparak onlara kendi alanlarımızı açtık fakat karşılık göremedik. İlerleyen zamanlarda kendi eksikliklerimizi tamamlayarak yola devam etmek istiyoruz. 

Roman, şiir ve başkaca çalışmalarınız hakkında neler söylersiniz. Yeni projeleriniz var mı?
Yazmadan yaşamanın mümkün olmadığını düşündüğümüz şu handa kaldığımız sürece sanırım yazacağız. Bitmiş pek çok kitap var. Sırayla gelecek inşallah. Okurun, ciddi okurun kapısını çalmaktan usanacağımızı sanmıyorum. Onlar ne derece bizi umursarlar orası işte muamma.
 
Edebiyat Haberleri için yaptığımız bu güzel söyleşi için teşekkür ediyor  edebiyat alanında ki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
 
Asıl ben sizlere sonsuz şükranlarımı sunar ve Edebiyat Haberleri' ne başarılar dilerim.

8 Kasım 2017 Çarşamba

çikolatalı dürüm

 Çikolatalı Dürüm
(Külliye Mecmuası, Sayı 12, Kasım 2017)
 

Çikolatalı Dürüm
Yedi çocuklu aile ve dar gelir. Dokuz çift ayakkabı, dokuz doyurulacak karaboğaz, dokuz can, dokuz kişilik gider kalemi.  Buradaki amaç kesinlikle ajitasyon yapmak değil. Bir tespitte bulunma, bir döneme ışık tutma, bir yaşanmışlığa kalem olma. Yaşı kırkın üzerinde olan nesil aza kanaat etme durumunu daha çok yaşamıştır. Her ne kadar “sınıf” nitelemelerine karşı olsam da “orta tabaka” denen kesim, o dönemlerde zorlukları daha bariz şekilde yaşadığı ise bir gerçek.
O yıllar her hanede bir maaşlı veya emekli birilerinin olduğu yıllar değildi. Ne 65 yaş maaşı vardı, ne engelli maaşı, ne muhtar maaşı ne de köylü birisinin hastanelere gidip muayene olma düşüncesi ve gücü vardı. Koskoca köyde bir imam birkaç öğretmeni saymaz isek maaşlı hiç kimse yoktu.
Her geçen nesille birlikte tarlalarda bölünmeler olur. İç içe küçücük odalarda hayatlar farklı yaşanırdı. Hiç kimse devletimize yük değildi. Herkes kendi yağında kavrulurdu. Ağrı olunca ağrı yerine “iplik düğümleme”, ciltte bir yanık olursa kalemle çizme ve okuyup üfleme, kaybolan canlı hayvanlar için “kurtağzı bağlama” yılları idi. Paradan çok değiş tokuşun alışverişte geçerli olduğu zaman idi. Köy bakkalında arpa, buğday ve yumurta yerine yağ, şeker, tuzla değişimler yapılırdı. Özellikle gençler şuan bahsini ettiğim yoklukları bilmedikleri için kaç yüz yıl öncesinden bahsediliyor yanılgısına kapılabilir ama çok değil otuz kırk yıl öncesinden bahsediyorum. Bazı istisnai durumları saymaz isek, bizim nesil tarımını genel anlamda öküz kağnı ile yapmış nesilden oluşur. O yıllarda bizim köyde ellinin üzerinde sabanı, kağnısı, öküzleri olan aile vardı. Biriside bizdik tabii. Rahmetli dedemin yaşlılığında köyde çok az kalan öküzleri sattırma gayretlerimi hatırlıyorum. Çocukluğun verdiği psikoloji ile öküzlerimizin, kağnımızın olmasından utanırdım. Yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan un değirmeninin olduğu köye buğdayları kağnılarla götürürken yol boyu köylerdeki insanların bize –fakirsiniz- bakışlarına sinir olurdum. Rahmetli dedemin de bu yaştan sonra at koşumu yapamayacağı ve traktör alamayacağını söylemesiyle yaşadığım tarifi imkânsız yıkılmışlığım.
Saban, döven, anadut, dirgen, boyunduruk, mazu, ok, nal, kayış, nodul gibi nice kelimeleri günlük dilimizde kullanırdık. Çocukluğumda aklımda kalan en önemli şey çalışma idi. Dört beş yaşlarında başlayıp bir ömür süren iş maratonu. Gece- gündüz üst seviyede yürütülen zorlayıcı bir maraton. Belli bir yaş üzerindeki ebeveynlerin -fakirdik ama mutluyduk, az tüketirdik ama huzurluyduk- gibi maziye yönelik kurdukları ifadeleri hiç kullanmayacağım. Her dönemin kendine özgü şartları vardır. Yaşanılan zamanlar arasında kıyaslama yapmayı çokta doğru bulmam.
Ortaokula giderken bir ceket pantolonla bir ayakkabıyla seneyi tamamlamak bizim nesil için sıradan bir durumdu. İlkokulda çantalarımız eskimiş gömlek kumaşlarından dikilirdi. İlkokul fotoğraflarıma bakıyorum bütün öğrenciler lastik ayakkabılı. Bu listeyi uzatmak pekâlâ mümkün.
Çiftçilikte sabanı, kağnıyı kullanan son nesil olan bizler en hızlı değişmeyi, gelişmeyi gün gün yaşadık ve yaşıyoruz. Avantajlarımız ve dezavantajlarımız vardır muhakkak ama görerek yaşamanın ayrı bir farkındalığı vardır muhakkak. Bizler bu kadar yaşanmışlığı hafızamızda kalıcı taşıyoruz ama son hız değişimlerin yaşandığı bu zamanda çocuklarımızın hafızasında kalıcı anılar olacak mıdır?
 
Gelelim “çikolatalı dürüm” mevzusuna;

Yetmişli seksenli yıllarda yurt dışında özellikle Almanya’da yaşamak gözde idi. Gurbetçilerimizin gıcır gıcır arabaları köyümüzün yollarında fiyakayla yol aldığı yıllar idi. Annemin baş tutması ile yazın gurbetçi köylülerimizin birçoğuna sekizine onuna hoş geldin e giderdik. Aklımda kalan en diri ayrıntı, gurbetçilerin evlerine giderken canlı kaz ve tavuk götürürdük hediye olarak. Ellinin üzerinde kazımız ve bir o kadarda tavuğumuz olurdu her zaman. Bunların bir kısmını hediye kontenjanına ayırırdı annem. Hediyenin dönüşü genellikle çocuk elbiseleri, ufak elektronik aletler ve oyuncaklar olurdu çoğunlukla. Gurbetten gelen bir komşumuz da çikolata getirirdi her sene. Evine hoş geldin demeye gittiğimizde, biz çocuklara ekmek arası çikolata ikram ederdi. Daha doğrusu ikram ettiği ile kalırdı. Gurbetçi teyzemizin, “Çocuklar çikolatalı dürüm yer misiniz?” sorusunu annem önden cevaplardı. “bizim çocuklar yemezler” demesi üzerine teyzemizde çokta ısrar etmezdi nedense. Bu durumun birkaç sene üst üste yaşanması, hafızamda ne yazık ki acı bir tat olarak kaldı.
 
Bir filozofun, “ Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, yaşadığınız ilk yirmi yıl ömrünüzün en uzun yarısıdır” dediği gibi çocukluk ve gençliğin ilk dönemleri hafızalarda daha çok kalıyor. Her dönemin çocukları, gençleri için geçerli bir durum olsa gerek. Çocukluk ve gençlik yıllarımızdaki zorlukları öne sürüp o zamanı olumsuz ilan edemediğimiz gibi, bu zamanın gençlerini de gereksiz yere yargılayamayız. Bazen hayatın önünde veya ardında kalsak da hayatımızı gelişine yaşıyoruz aslında.
 

İlkay Coşkun
-Külliye Mecmuası-
Sayı 12, Kasım 2017

9 Eylül 2017 Cumartesi

Bimola, 6.Sivas Kitap Günlerinde (8-14 Eylül 2017)


Son çıkan kitabım Bimola
6. Sivas Kitap Günleri boyunca (8-14 Eylül 2017)
BE Yayınları 30 numaralı stantta ve
Sivas Kültür ve Turizm Müdürlüğü 67 numaralı stantta yer aldı.


----------------------------------------------------------------------------------------

Sayfasında örnek şiirlerime yer veren
Şükrü Kırkağaç Beye teşekkür ederim. (Mart 2018)
https://sukrukirkagac.blogspot.com.tr - İlkay Coşkun
 

4 Eylül 2017 Pazartesi

15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi

“15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi” Okuma Notları

Bir eser elime geçtikten sonra kütüphanemin dinlenme alanında durur bir süre. Sizlerin paylaşımına sunduğum bu antoloji de bir ay öncesinde okuma bölümüne girdi ve her gün beş on şiir okuyarak sonlandı.  380 sayfa. Şiir kitaplarında nadir görülen hacimde bir eser. Böyle hacimli şiir kitaplarını baştan sona bir seferde okumak haliyle insanı sıkar. Hal böyle iken hacimli kitapların sayfalarını rastgele açar ve okurum. Buradaki dezavantaj bazı şiirleri gözden kaçırmanız, avantajı ise bazı şiirlere iki üç kez okuma şansını vermiş olmamız.

 “15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi” kitabını eğitimci şair ve yazar Cevat Akkanat hazırlamış. Şiirler Sultanbeyli Belediyesi katkılarıyla kitaplaştırılmış. İki yüz şiirin yer aldığı güzel, anlamlı bir eser. Cevat Hoca’nın farklı dergilerde yer alan bu konuyla ilgili şiirleri de kitaba taşıması farklı bir değer katmış esere. Hocamız önsöz yazısında ayrıntılı olarak darbeler, 15 Temmuz ve şiir ilişkisine değinmiş.

Orta yaş ve üzeri birçok insanımız önceki dönemlerde darbelere maruz kalmasından kaynaklı yaşadığı ruhsal sıkıntılar vardır muhakkak. 12 Eylül darbesinde sekiz yaşında bir çocuk olarak bende darbenin soğuk yüzünü bulunduğum köyde hissettim. Yirminin üzerinde askeri aracın köye gelmesiyle birlikte köyün çocukları olarak bu kalabalığa katıldık. Köyün erkeklerinin tamamını, köy meydanında toplayan askeri üniformalı subayın sınıf öğretmenimizi saçı uzun diye fırçalaması, bağırıp çağırması çok zoruma gitmişti çocuk dünyamda. Akabinde köyümüzde silahların toplatılması, köylülerin silahlarını saklama telaşları, aklımda kalan yaşanmışlıklardan. Ondan sonraki 28 Şubat. Tankların caddelerde ki gövde gösterilerini ve e-muhtıraları daha taze yaşanmışlıklar olarak hafızalarımızda.

Yıl 2016 artık böyle şeyler olmaz denilen bir tarih. 15 Temmuz darbe girişimi. Ardından yazılan şiirler ve bu şiirlerin bir araya getirilme fikri. Bu yazımda darbeye direnen şiirler, 15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi’ne değinelim nahoş geçen o günleri tekrar değerlendirelim istedim.

Post modern darbe, e-muhtıra, adına ne derseniz deyin, bunlara canıyla, kalbiyle, kalemiyle karşı duruş sergileyip emeğini ortaya koyanlar her türlü takdiri hak ediyorlar millet nezdinde. 15 Temmuz akşamının ilk saatlerinde darbe kalkışmasına kimden gelirse gelsin tepki verenler bu vatanın öz evlatlarıdır. Canını ortaya koyabilen bu insanlar milletimizin ta kendisidir.

15 Temmuz gecesi ilerleyen saatlerde olası darbenin olamayacağı düşüncesiyle ağız değiştiren darbe sevicilerinin söylemlerini samimi göremeyiz tabii ki. Bir de salt mevcut hükümet düşmanlığıyla, “ Bunlarda hak etti ama” diyerek körü körüne tarafgirlikle hareket etmelerini anlayamıyorum. Her gurupta takiye yapan, münafık rolü üstlenen insanlarda vardır muhakkak.  Kendilerini kamufle eden zihniyetler bu ve benzeri olaylarda bir şekilde de açık vermekteler.

Darbe teşebbüsünden sonra hainleri bu ve benzeri kitaplarla buluşturmak ne kadar güzel olurdu. Milletimizin o gece yaşananları dile getirdikleri bu şiirleri bir vesileyle okumalarını isterdim. Ne kadar büyük bir yanlışın içine düştüklerini görmeleri açısından iyi olurdu kim bilir? Darbe teşebbüsünde yer alan darbecilerin birçoğunun ifadelerinde -ne kadar samimi bilemiyorum tabii ki- kandırılmışlıktan söz ediyorlar. Her darbede olduğu gibi, yine aynı edebiyat yine aynı bilindik kurgu. Kendilerince kötü giden düzeni değiştirmek bahaneleri. Kime göre kötü? İşte işin bu kısmına kafa yormak lazım. İhanet ortaya çıktığında ise türlü türlü gerekçelere sarılmaları nafile ama millet nezdinde yok olacakları da bir gerçek.

Kitapta en fazla kullanılan vurgu ve söylemleri sıralayacak olursam; 15 Temmuz tarihi, darbe, şehit Ömer Halisdemir, diğer şehit ve gazi isimleri, sela, bayrak, ezan, vatan, millet, Recep Tayip Erdoğan, birlik, beraberlik, dua ve beddua diyebiliriz. Şiirler; marş, destan, gazel, türkü formlarında da vücut bulmuş kitapta.  Hem konu itibariyle hem de şairlerin çoğunu tanıyor olmam bu antolojiye farklı açıdan yoğunlaşmamı sağladı.

Takip ettiğim dergiler, gazeteler, televizyon ve sosyal medya üzerinden 15 Temmuzla ilgili çok şeyler yazıldı çizildi. O gece sonrasındaki süreçlerde renkler daha belirgin ortaya çıkmaya başladı. Yanı başımızdaki insanların farkında olmadığımız duruşlarına şahit olduk. Aklar karalar ve ara renkler birbirinden ayrıldı birer birer. Özgürlüğü, demokrasiyi sadece kendi fikriyatına çevresine hak göreni de gördük maalesef. Allah korusun darbe gerçekleşmiş olsaydı, darbecilere ilk sıralarda selam duracak ne çok sözde demokrasi sevdalılarını seyredecektik!

15 Temmuzda darbeci vatan hainleriyle birebir karşı karşıya gelen, gazi ve şehit veren illerimizi, bulunduğumuz bölgemizde medyadan takip ettik. Sonraki gecelerde ise tüm Türkiye genelinde olan demokrasi nöbetlerimizi, meydanlarımızda tutarak görevlerimizi yapmış olmanın mutluluğunu gururunu yaşadık. Bazılarına tiyatro gelse de.

Darbe girişimine karşı koyulan süreçte beni en çok etkileyen görüntü, darbeci çetenin halkımızın üzerine ateş ettikleri sırada İstanbul Belediyesi önündeki süs havuzunda abdest alan insanlarımızdı. Kim bilir o gece vatandaşların arasında Çanakkale cephelerinde de varlığı konuşulan, bedene bürünmüş ruhlar vardı. 15 Temmuz bize bir kez daha gösterdi ki her ne kadar koşuşturmalar, problemler dünya meşakkatleri yaşasak da gördük ki şahadete hazırlığımız hep varmış. O geceden sonra da hep var olacağının umudunu taşıyacağız. Naçizane bende darbe teşebbüsü sonrası yazılar ve şiirler yazdım, her ne kadar bu kitapta yer almasam da 15 Temmuz sonrası vatan sevgisini şu şekilde ifade ettim en basit haliyle.

vatan
derdiyle
dertlenenlerin
yaşadıkları yerdir
vatan
bir çınardır
bir şemsiyedir
vatan
v
a
t
a
n

Ülkemizin ve milletimizin bekası öncelenmelidir her daim. Darbecilerin yaptıkları yanlarına kâr kalmamalıdır. Cezalarını en ağır şekilde çekmelidirler ki bir daha böyle hain düşüncelere meyil verenler azalsın hatta hiç olmasın. Nasıl ki trafikte hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoksa milletimizin, devletimizin, ülkemizin bekasını dinamitleyen terör örgütlerini destekleyen vatandaş olsun gazeteci olsun, yazar olsun sözde vekil olsun kim olursa olsun buna müsaade edilmesin ki devletimiz selamet bulsun.

Birçok darbe girişiminde ve demokrasimizin devamlılığı noktasında ki aksaklıkların temelinde yerli iş birlikçileriyle birlikte egemen güçlerin kirli emelleri geliyor. nato, abd, ingiltere, almanya ve diğer emperyalist güçlerin etkilerini minimize etmediğimiz müddetçe darbeler başta olmak üzere sorunlarımızın birçoğunu çözemeyeceğiz maalesef. Birkaç sene sonra ülkemizde bir daha darbe olmaz diyenlere kesinlikle inanmamamız lazım. Çocuklarımızı ve torunlarımızı da içine alacak olan en az yüz yıl ülkemizde her türlü darbe ve girişimine karşı her zamankinden daha uyanık olmalıyız.

Şu anda sinmiş uyuma moduna geçmiş hücreler fırsat buldukları anda yine aynı davranışlar sergileyecekleri kuşkusuz. İçinde bulunduğumuz bu dönem itibariyle içerde ve dışarıdaki tüm şer güçlerin aleni bir şekilde üzerimize gelmeleri boşa değildir. Önümüzdeki süreci, 15 Temmuz darbe girişimini iyi okuyarak değerlendirmeliyiz. O geceyi nasıl bertaraf ettiyse bu vatansever millet, yine aynı o bilinçle önümüzdeki süreci de ülke lehine çevirecek ve yoluna sağlam devam edecektir. Gönül ister ki bir daha postal, dipçik, darbeler, tank, vesayet, işgal gibi kelimeler şiirlerimizde kullanılmasın ve benzeri antolojiler oluşturulmasın inşallah.

“Darbeye Direnen Şiirler” kitabını hazırlayan şair yazar ve edebiyatçı Cevat Akkanat Bey’e ve başta şiirleriyle katkı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kitaptaki şiirlerin geneli hamasi duygularla ve o gece sonrası sıcağı sıcağına yazılmış şiirleri ihtiva ediyor. Sular durulduktan sonra resimler ve renkler tam olarak ortaya çıktığında yazılan şiirler tabii ki olmuştur. Umarım bu şiirleri de okuma fırsatımız olur.

Kitapta yer alan şiirlerin birçoğunda güzel bulduğum satırları işaretledim. Bazılarını buraya taşıyarak yazımı sonlandırmak istiyorum.

Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan merhum Rasim Demirtaş’ın, Ay Vakti Dergisi, Eylül Ekim 2016, 164.Sayısında da yayınlanan “Aydınlık Yüzlü Türkiyem” isimli şiiri;
Aydınlık yüzlü Türkiyem/ sabahları gümüş, akşamları altın yüzlü/ gez uçtan uca Anadolu’yu, Rumeli’yi…/ insanları er sözlü/*/ aslanlar yurdu Türkiyem/ hain tanklarına koç yiğitler direnmiş/ meşeler gibi dal budak salınmış hür/ çınarlar dört bir yanda/ zafer meydanlarında/ ufuk olmuş, bayrak olmuş dalgalanmış/*/ ölürüm de vazgeçmem senden/ senin için sözüm sesim/ senin için güzel Türkiyem/

 Adem Şenay Bey’in “Sahip Çık” isimli şiiri.
Dua dua çoğalıyor insan/ ben o gecede onu gördüm/ daha daha çoğalıyor insan/ ben o gecede onu gördüm/ dava dava çoğalıyor insan/ ben o gecede onu gördüm/ dava dua çağ oluyor insan/ ben o gecede onu gördüm.

Son olarak da, Emel Özkan’ın İtibar Dergisi, Ağustos 2016, 59. Sayısında yer bulan “Gitti” isimli şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Hançeresi hançer mi ki kıydılar/ nice masum gece sustu da gitti/ ey günah kendini aklama sakın/ kim selaya sela ekledi gitti/*/ uzun yola çıkmış yükün almamış/ ardına bakmadan nereye gitti/ cebine koymuş da son nefesini/ hileyi aşikâr kıldı da gitti/

İlkay Coşkun
Şiir Vakti Dergisi
Sayı 11, Yaz 2017

11 Ağustos 2017 Cuma

iki dergi iki şiir

Külliye Mecmuası, Sayı 11, Ağustos 2017
Şiir Vakti Dergisi, Sayı 11, Yaz 2017

20 Temmuz 2017 Perşembe

Bimola

Bimola Hakkında
Gerektiği kadar konuşmak, yeri gelince susmak, çevreyi dinlemek, süzmek, empati kurabilmek, hayatın bizleri zorladığı anlarda molalar verebilmek olgunluk yolundaki bir insanın yapması gerekenlerdir.

Şairlerde şiirleriyle ses olmadan önce dünyayı gözlemlemek ve dinlemek zorundadırlar. Kalbe dokunan ne varsa imbikten süzerek imgenin yol arkadaşlığında şiirin inşasına vesile olmaktır. Aşkları, umutları, hayalleri, şikâyetleri kelimelerle buluşturarak suskunluğa bir nevi mola vermektir. Susma anlarında da konuşmaya başlarken de mola denilen istasyona uğramaktır.


İlkay Coşkun’da beş yıllık suskunluğunun arkasından ‘Bimola’ ile ‘ben buradayım’ dedi. Şair için şiirlerin demlenip belli bir kıvama gelmesi için zaman önemlidir. Zaman içerisinde sözcükleri uyutup akabinde daha dinç daha diri uyandırmak gerekir. Bu durum şairin sustuğu anlamına gelmez. Olsa olsa şairlerin konuşma sırasını beklemesidir. Başka bir boyutuyla Bimola, hareketin sonunda, konuşmanın arasında ve dahi çalışıp yorulmanın sonrasında bir nevi nefes almasıdır. Daha ileriye ve daha dinç bir şekilde yol alma gerekliliğinin ifadesidir.


Acılar, kayıplar ve daha kapsayıcı anlamda yaşanmışlıklara da dikkat çekerek gönüllere köprüler kurmayı amaçlayan şair İlkay Coşkun şiirleriyle içinde bulunduğu hali ruhiyatıyla olayları kendi süzgecinden geçirip öyle sunmaktadır okurlarına. Bir nevi gök semaya hoş bir seda bırakmayı amaç edinmektedir.


Bimola, bu duyarlılıkla ve en önemlisi mesuliyet çerçevesinde elindekileri alıp yola çıkmıştır. Sizleri bu düşünceler doğrultusunda kısa molalarınızda yol arkadaşlığına davet etmektedir.
Temmuz 2017
 

10 Temmuz 2017 Pazartesi

Hayal Bilgisi Dergisi Hakkında

Hayal Bilgisi Edebiyat ve İyilik Dergisi Hakkında

Hayal Bilgisi mevsimlik çıkan bir dergi. Yaz 2017 itibarıyla 25.sayıya ulaştı. 50, 60 sayfa arası hacimde bir dergi. Her ne kadar Van Erciş’te filizlense de Kültür Bakanlığına bağlı iki yüz il halk kütüphanesi, aboneler ve dergi satış noktaları vasıtasıyla kokusu bütün Türkiye’ye yayılmaktadır. Cihat Albayrak ve eşleri Ayşe Ünsal Albayrak yayın yönetmenliğinde çıkartılmaktadır. Yayın hayatının ilk zamanlarından beri takip ettiğim dergi 24. sayıdan itibaren içeriğinin tamamını renkli baskıya çevirmiştir. Kimi sayılarında dosya konuları belirlenerek o doğrultuda yazılara ve şiirlere yer verilmektedir. Örneğin sonbahar 2016, 22.sayısı “15 Temmuz” dosya konusu olarak işlenmiştir. Her sayıda “İyilik Dergisi” ismiyle müsemma içerikler yer almaktadır.  Yapılan iyilikler not düşülerek ve en önemlisi de okuyucu iyilik yapmaya yönlendirilmektedir. Bu amaçla bolca fikir jimnastiği yapılmaktadır. Yapılan iyilikler derlenerek ilham kaynağı olarak sunulmaktadır.

Dikkat çekici anketler yapılarak sonuçları yayınlanmaktadır. Kitap tanıtımları, edebiyat çevresinden bilgiler, öyküler, denemeler, söyleşiler, mektuplar, şiirler gibi birçok edebi türe yer verilmektedir. Çocuklara ve gençlere yönelik bölümler oluşturulmuş. Müslüman hassasiyeti taşıyan Hayal Bilgisi, Anadolu’nun vakur ve yerli duruşunu sergilemektedir. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, iyilik, vefa, samimiyet, içtenlik ve tabiî ki edebi içerikler derginin temelini oluşturmaktadır.  Dergi sıcaklığını ve kitapların dostluğunu okura sunmaktadır. Dergiyi hazırlayanların öğretmen olması hasebiyle içerikte didaktik öğeleri bolca bulabilirsiniz. “İyilik Ajandası” çalışması Hayal Bilgisi’nden doğan bir eser olsa gerek. Gün geçtikçe dergi içeriğini zenginleştiren Hayal Bilgisi mütevazi bir şekilde yayın hayatına devam etmektedir. Özellikle Cihat beyin samimi yaklaşımları ayrıca Ayşe hanımın kadın eli inceliği ve zarafetiyle süslediği dergi edebiyat ve dergi dünyasında çoktan yerini almış gözüküyor.
 http://www.hayalbilgisi.com ve http://www.edebiyathaberleri.com internet adreslerinden dergiyi ve edebiyat haberlerini takip edebilirsiniz. hayalbilgisi@windowslive.com adresine de edebi ürünlerinizi gönderebilirsiniz.
 İletişim kanallarından irtibata geçerek 60 tl karşılığında birçok kitap hediyesiyle beraber dergiye abone olabilirsiniz. Nice uzun yıllar yeni sayılarla edebiyat dünyasında yer almasını temenni ederim.

İlkay Coşkun / Temmuz 2017